Revize

Naše firma provádí na přání zákazníků:

- zajištění revizí elektroinstalací (výchozích i periodických)
- zajištění revizí spotřebičů. 
Revize je součástí každého námi realizovaného projektu.


Proč je nutná revize?

Revize elektro je důležitá podle normy ČSN 33 1500 a normy ČSN 33 2000-6-61. Např. v případě požáru pojišťovna zkoumá, zda byly v pořádku revize elektro, a v návaznosti na to určuje výši plnění. Pokud budete mít v pořádku revizi elektroinstalace, vyhnete se možným postihům za nedodržení zákona.